dANTIKVARIÁT

Kierkegaard a existenciální filosofie (Výbor statí)

Šestov Lev

filosofie

r.v. 1997, nakladatel OIKOYMENH, ed. Oikúmené , 102 stran, originál brožovaná

v textu místy podtrháno barevnými pastelkami

A1561, vloženo: 03.03.2023 19:44

100,- Kč