dANTIKVARIÁT

setkání T. G. Masaryka a dalšími politiky před vagónem vlaku

pohlednice

r.v. 1, il. foto Dítě

nepopsaná, neprošlá poštou, bez známky a razítkas

Ž282, vloženo: 24.02.2020 18:10

60,- Kč