dANTIKVARIÁT

Slovutnému pánu, panu Judru Josefu Sobotkovi odbornému přednostovi a přednostovi presidia ministerstva vnitra. Masarykův četnický vzdělávací a podpůrný fond jmenuje Vás na základě jednomyslného usnesení valné hromady konané dne 25. února 1931

Kučera J., Vladyka V.

odborná, populárně naučná

r.v. 1931, il. pro Vaše zásluhy o spolek a četnictvo svým čestným členem. Výbor Masarykova fondu , 8 stran, původní vazba

celokož pv, 8 s., podpisy

D082, vloženo: 26.03.2020 13:13

500,- Kč